Dea Lens Project d.o.o.

za proizvodnju i promet očne i instrumentalne optike, uvoz-izvoz,

MBS0300927845  Trgovački sud u Osijeku
Uprava društva : Damir Borovac
MB:  02243679
OIB: 70901213312

Osijek, J.J. Strossmayera 150
(031) 310 111
(031) 310 110
dealens@dealens.hr